Budsportcan z Turkovského lesa

Standard plemene Cane Corso Italiano

 

STANDARD FCI č. 343 / 12.03.1999 / D
PŘEKLAD: Antonio Morsiani, Dr. J.-M.Paschoud a paní Elke Peper
ZEMĚ PŮVODU: Itálie
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 12.03.1999
POUŽITÍ: Hlídací pes, obranář, policejní pes a stopař.
KLASIFIKACE FCI: Skupina II - pinčové a knírači, molossové, švýcarští horští a salašničtí psi
Podskupina 2.2 - psi moloss. typu, horští psi.
Bez zkoušek z výkonu.

 

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:

Cane Corso je přímým potomkem starých římských molossů. Dříve se vyskytoval na celém území Itálie, v posledních letech se však uchoval především v Apulii a v přilehlých jihoitalských provinciích. Jeho jméno je odvozeno od latinského výrazu "cohors", což znamená ochránce a strážce domu, dvoru a pozemků.

 

CELKOVÝ VZHLED:

Středně velký až velký pes. Robustní, silný a mohutně stavěný, přesto elegantní. Jeho jasné linie tvoří jeho plasticky vystupující svaly.

 

Celkový vzhled

 

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

Formát psa je poněkud obdélníkový (délka poněkud přesahuje výšku). Délka hlavy dosahuje 36% kohoutkové výšky.

 

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT (POVAHA):

Ochránce majetku, rodiny a domácích zvířat. V minulosti se používal ke strážení stád a lovu velké zvěře.

 

HLAVA:

Velká a typicky molossoidní. Horní podélná linie lebky a tlamy poněkud konvergují.

 

Hlava

 

MOZKOVNA:

Lebka: široká; v jařmových obloucích šířkou odpovídá délce nebo ji poněkud přesahuje. Konvexní přední část lebky se od čela směrem k týlnímu hrbolu výrazně zplošťuje. Viditelná čelní rýha.

Stop: vyznačen

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: černá a velká se širokými otevřenými nozdrami na stejné úrovni jako nosní hřbet.

Tlama: zřetelně kratší než mozkovna (poměr tlamy k mozkovně je přibližně 1:2), silná, pravoúhlá, téměř stejně široká jako dlouhá. Přední okraj tlamy je rovný, boční linie tlamy jsou rovnoběžné. Hřbet čenichové partie je z profilu rovný.

Pysky: horní pysk je středně dlouhý, lehce visí a překrývá dolní čelist, takže dolní okraj tlamy je při pohledu z profilu tvořen okrajem pysků.

Čelisti / zuby: Čelisti velmi široké, mohutné a zahnuté. Lehký předkus. Klešťový skus je přijatelný, ale nežádoucí.

Oči: Střední velikosti, oválné, hledí přímo dopředu, poněkud vystupují. Oční víčka dobře přiléhají k oční bulvě. Barva duhovky co nejtmavší, závisí na barvě srsti. Pohled živý, pronikavý a pozorný.

Uši: trojúhelníkové, visící, se širokou základnou vysoko nad jařmovým obloukem. Většinou se kupírují do tvaru rovnostranného trojúhelníku.

 

KRK:

Silný, svalnatý, délkou odpovídá délce hlavy.

 

TRUP:

Délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa. Robustní a mohutné stavby, není však podsaditý.

Kohoutek: Výrazný, posazen výše než záď.

Hřbet: rovný, velmi svalnatý a pevný.

Bedra: krátká a pevná.

Záď: dlouhá a široká, lehce spadající.

Hrudník: ve všech třech směrech dobře vyvinutý, dosahuje až k lokti.

 

Trup

 

OCAS:

Nasazen dosti vysoko. U kořene je velmi silný. Ocas se kupíruje u čtvrtého obratle. V akci je nesen vysoko, nikdy však zatočený ani vzpřímený.

 

KONČETINY:
Hrudní končetiny

Plece dlouhé, šikmo uložené, silně osvalené. Nadloktí silné. Předloktí rovné, velmi silné.

Zápěstí a přední nadprstí: pružné.

Tlapy: kočičí.

 

Hrudní končetiny

 

Pánevní končetiny

Stehna: dlouhá a široká, při pohledu zezadu konvexní.

Lýtko: silné, není masité.

Hlezno: přiměřeně úhlené.

Nadprstí pánevní končetiny: silné a šlachovité.

Tlapa: poněkud méně kompaktní (oválnější) než u hrudní končetiny.

 

Pánevní končetiny

 

CHODY:

Prostorný plný pohyb; klus vydatný; nejobvyklejším způsobem pohybu je klus.

 

KŮŽE:

Poměrně silná, spíše těsně přiléhající ke tkáni podkoží.

 

OSRSTĚNÍ:

Srst: srst krátká, lesklá, velmi hustá se skromnou podsadou.

Barva: černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá (nažloutlá), jelení červeň, tmavé odstíny žluté; žíhaná (žíhání na různých odstínech žluté nebo šedé základní barvy). U žlutých psů a žíhaných psů černá nebo šedá maska, jež se omezuje na tlamu a nepřesahuje linie oka. Malá bílá skvrna na hrudi, na špičkách tlap a na hřbetě nosu je přípustná.

 

VÝŠKA A HMOTNOST:
Kohoutková výška:

psi: 64 až 68 cm; feny: 60 až 64 cm; tolerance: +/- 2 cm

Hmotnost:

psi: 45 až 50 kg; feny: 40 až 45 kg;

 

VADY:

Všechny odchylky od výše uvedených bodů se považují za vadu a závažnost takové vady by měla být posuzována v přísném poměru se stupněm odchylky.

 

VÁŽNÉ VADY:
 • vyslovený paralelismus nebo příliš vyjádřená sbíhavost linií tlamy a mozkovny; sbíhavost bočních linií tlamy.
 • částečná depigmentace nosní houby
 • nůžkový skus; výrazný předkus
 • ocas: kroužkující, ocas nesený svisle
 • pohyb - neustálý mimochod i v klusu
 • velikost: nedostatečná nebo nadměrná velikost
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
 • divergující horní linie tlamy a mozkovny
 • celková depigmentace nosní houby
 • výrazně konkávní hřbet nosu, konvexní hřbet nosu
 • podkus
 • částečná nebo oboustranná depigmentace očních víček, oči různých barev, skleněné oko, oboustranné šilhání
 • vrozená ztráta ocasu; vrozeně deformovaný ocas (kupírovaný nebo nekupírovaný)
 • srst středně dlouhá, nebo zcela krátká, srst tvořící praporce
 • všechny barvy neuvedené ve standardu; příliš velké bílé skvrny
Pozn.: Psi musí mít očividně normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.

 

Převzato ze stránek a se souhlasem Moloss Clubu CZ
http://www.moloss.cz

Nahoru ↑

Všechna práva vyhrazena, Petr Plaček © 2004 - 2008
 Autor a webmaster: Daniel Maček